O Športovom klube

Mestský športový klub Moldava nad Bodvou bol založený začiatkom roka 2019 mestom Moldava nad Bodvou ako príspevková organizácia mesta na všeobecný rozvoj športu.

Keďže šport, ako taký má v meste Moldava nenahraditeľné miesto, bolo viac než nutné vytvoriť organizáciu, kde by šport získal vhodné podmienky na fungovanie a naplno rozvíjal svoju činnosť.

Filozofia klubu je prinavrátiť šport do mesta Moldava na vysokej úrovni a to formou osvety a rozvoja.

Jej cieľom je pripravovať deti a mládež pre zvyšovanie kvality jednotlivých športov, ale v prvom rade kladie dôraz na formovanie osobnosti mladého športovca a to rozvojom dobrého športovania, sebaúcty, tímovej práce a zároveň povzbudiť zdvorilosť, správanie a rešpektovanie autority prostredníctvom hry.

V Mestskom športovom klube zatiaľ funguje jedno odvetvie športu a to futbal. Klub pri svojom debute v roku 2019 mal 4 mládežnické tímy kategórie U8, U9, U11, U15.

Pre súťažný ročník 2020/2021 sa kategória rozrastie o ďalšie 2 mladežnícké tímy U10 a U13.

Klub chce do budúcna vytvoriť aj ďalšie športové oddiely ako napríklad: volejbal, basketbal atď. a úzko spolupracovať už s rozbehnutými športovými klubmi pôsobiacimi na území mesta.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar.